GEOdrive

Steeds meer overheden verlangen een lagere eindsnelheid op bepaalde specifieke zones in steden. Dit om de verkeersveiligheid te vergroten en de CO2 uitstoot te verminderen. Vooral in woonwijken en kinderrijke (speel)gebieden wordt met een lagere snelheid de verkeersveiligheid sterk vergroot. De snelheidsverlaging heeft daarnaast ook een gunstige invloed op het geluidsniveau in de buurt wat het woongenot van de wijkbewoners eveneens ten goede komt.

Doorgebruik te maken van Geodrive is technisch mogelijk om de eindsnelheid van een voertuig binnen een bepaalde ingestelde geozone automatisch te verlagen. Met de GEOdrive module is het dus mogelijk om in drukke stadscentra een maximale eindsnelheid van bijvoorbeeld 30 km per uur aan te houden terwijl men buiten deze gebieden, bijvoorbeeld op busbanen of buiten de bebouwde kom met een hogere snelheid kan rijden. Hierdoor hoeft de bestuurder zich minder te concentreren op de snelheid en kan zich nog meer focussen op het verkeer.

Geodrive is toepasbaar op alle voertuigen met verbrandingsmotor of elektrische aandrijving.

De zones in de GEOdrive zijn vooraf te bepalen en op basis van accuraat kaartmateriaal in te tekenen waarmee het voertuig automatisch overal de juiste gewenste maximale eindsnelheid kan hanteren.

De maximale eindsnelheid is niet niet door de chauffeur te beïnvloeden. Hiermee wordt de veiligheid in de gebieden waar een verhoogde verkeersveiligheid gewenst is geborgd.

De GEOdrive is een E4 RDW goedgekeurde oplossing welke specifiek op de wensen van de klant kan worden afgesteld.

ECOdrive

Maatschappelijk: 

Met de ECOdrive kiest u voor beheerst, gecontroleerd en veilig rijgedrag. De ECOdrive werkt samen met het elektronische gaspedaal in het voertuig. Bestuurders met een incorrecte gasbeheersing worden door de ECOdrive actief gecorrigeerd in hun rijgedrag.

Ecologisch:

Een lagere CO-footprint in uw aanbestedingsproces? ECOdrive helpt u uw CO-uitstoot terug te dringen en een hogere score te behalen op de CO-Prestatieladder. Hiermee heeft u concrete gunningsvoordelen in uw aanbestedings- proces. Milieubewust rijden en optimale rijprestaties gaan hand in hand met ECOdrive. ECOdrive stimuleert fleet- owners en voertuigbestuurders te rijden volgens “Het Nieuwe Rijden”. Het Nieuwe Rijden haalt de excessen uit de rijstijl door onder andere sneller door te schakelen. Het Nieuwe Rijden levert u veel op, namelijk ontspannen achter het stuur, veiliger rijgedrag, geluidsreductie, brandstofbesparing en milieuontlasting door een vermindering in de uitstoot van broeistofgassen en schadelijke stoffen. Met ECOdrive dragen uw bestuurders direct uw duurzame bedrijfsfilosofie uit om als organisatie het milieu zo min mogelijk te belasten.

Economisch:

ECO uit het woord ECOdrive staat naast ecologisch ook voor economisch. ECOdrive heeft direct een positieve invloed op u variabele voertuigkosten waardoor het product zich automatisch snel terugverdiend. Rijden volgens “Het Nieuwe Rijden” leidt tot een aanzienlijke brandstofbesparing en CO-reductie. Besparingen tot wel 15% zijn geen uitzondering.

Voordelen:


  • Elektriciteit besparing
  • Lagere kosten ROB (Reparatie, Onderhoud en Banden) 
  • Minder slijtage Lagere schadelast 
  • Hogere restwaarde van de voertuigen 
  • Duurzame imagoverbetering

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact op

Heeft u in de tussentijd nog vragen?

Inbouwmonteurs op locatie
Ondersteuning projecten
24/7 Dag- en nacht service