Service en garantie


Garantie 
Bij ieder door ons geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur dient naast het aankoopbewijs van uw bestelling ook als garantiebewijs. In sommige gevallen, met name bij autoradio's en navigatiesystemen, worden er door de fabrikant ook garantiepapieren meegeleverd. Bewaar deze samen met uw factuur goed, stuur niets op. Mocht er ondanks alle zorgvuldigheid toch een defect optreden aan uw product dan heeft u beiden nodig om aanspraak te maken op de garantie. Het bewaren van deze garantiepapieren is te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Er worden door ons geen kopieën verstrekt.  

RMA - losse levering
Indien u een product retour wil sturen naar Business4cars BV, dan dient u altijd een RMA (Retour met Autorisatie)-formulier in te vullen en deze met het pakket mee te sturen. In dit formulier vult u alle gegevens zo volledig mogelijk in, zodat wij op de hoogte zijn van wat er met het product mis is. 

Het RMA- en Retour formulier is een Adobe PDF bestand. Klik hier om het volledige RMA- en Retour formulier te downloaden. Indien u niet beschikt over de Adobe Acrobat-reader, dan kunt u deze gratis downloaden.

Garantie Parrot
Parrots hebben een maximale garantietermijn van 1 jaar. Om te voorkomen dat u onnodige kosten in rekening gebracht krijgt, raden wij u aan eerst te kijken naar het serienummer van de parrot voordat u die naar ons opstuurt. U kunt heel eenvoudig op basis van onderstaand voorbeeld kijken of ook uw parrot nog onder de garantievoorwaarden valt. 

Bij twijfel, neem dan eerst telefonisch contact met ons op. Om de garantie van de parrot te controleren checkt u het nummer dat op de junctionbox staat. voorbeeld van een nummer:

EX: PF150003AB8J977794  
- PF15: betekent Parrot CK3100  
- 0003 is de taal  
- AB is hard en soft versie  
- 8 is het jaartal (in dit geval 2018)  
- J staat voor de maand (A=Januari, B=Februari…)  
- 977794 is het serienummer 

 Als in het serienummer 6/7 staat na de twee letters valt hij al standaard buiten de garantie!

Telefoons 
Voor Service en garantie claims voor (mobiele) telefoons dient u contact op te nemen met één van de geautoriseerde servicecentra van het desbetreffende merk.

Retour zonder RMA
Producten die retour gestuurd worden zonder RMA formulier kunnen niet in behandeling genomen worden. Dit met de reden vanwege de grote onduidelijkheden die een dergelijke aanvraag met zich mee brengt.